MortenBachFrydensberg

Pressemeddelse af Jesper Hillestrøm 23. januar 2019

Betaler du som kunde i Codan for meget i forsikring?

Svaret er ja ,du betaler for meget hos Codan for din forsikring.

Vi har på redaktionen i det seneste stykke tid gransket Codan’s skødesløshed med udbetalinger af forsikringssummer. Det har vist sig, at Codan går imod sin egen politik på området, som også er klar og tydelig ifølge loven.

Ifølge Codan’s egen hjemmeside dækker deres forsikringer under ingen omstændigheder. hvis skadevolder eksempelvis har været under spirituspåvirket tilstand i skadesøjeblikket.

I den aktindsigt, redaktionen er blevet bevilliget, finder vi således blandt andre en sag fra september 2017, hvor xxxxxxx begår en kriminel handling i det indre København. I følge retsbogen har xxxxxxx hoppet oppe på taget af en parkeret kassevogn med materiel skade til følge. Dørmanden Daniel Chriatian Flarup pågriber og pacificerer med håndjern xxxxxxxxxx, da denne forsøger at flygte inden politiets ankomst. Xxxxxxxxx modtager efterfølgende dom i Københavns Byret for den kriminelle handling, der fandt sted ifølge domsbogen i spirituspåvirket tilstand.

Vores undersøgelser påviser, at advokat (L) Morten Bach Frydensberg, i Københavns byret den 10. december 2018 lod sig overtale til et forlig pålagt af domstolen, hvor et større pengebeløb overgik fra Codan til en forurettet part på baggrund af materiel skade forvoldt af den berusede skadevolder xxxxxxxxxx. Denne skadevolder er forsikringstager i Codan forsikring og tidligere dømt ved domstolen for sin hærgende adfærd.

Det er klart, at forsikringerne hos Codan blot bliver dyrere og dyrere, når der udvises slendrian med hensyn til udbetalingerne af store erstatninger uretmæssigt for forsikringstagere på den kriminelle løbebane.

Som det fremgår af Codan’s hjemmeside og betingelserne i øvrigt, dækker ingen af deres forsikringer skader forvoldt under beruselse.

https://kundeservice.codan.dk/d-kker-min-ulykkesforsikring-hvis-jeg-har-v-ret-beruset/11894?q=beruset

Dækker min ulykkesforsikring, hvis jeg har været beruset?

Nej, din forsikring dækker ikke, hvis uheldet skyldes selvforskyldt beruselse, påvirkning af narkotika eller tilsvarende.

8.4 Følgende ansvar er ikke dækket: 8.4.2 Ansvar for skader forvoldt som følge af

selvforskyldt beruselse eller selvforskyldt

påvirkning af narkotika – og dette

uanset skadevolders sindstilstand.

Vi har forgæves forsøgt at få en kommentar fra advokat Morten Bach Frydensberg (L) og advokat (H) Kåre Højerup – begge Codan. De nægter at udtale sig i sagen.